TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Kính tặng ông Trần Khánh Dư

Ngày: 19:11:37 29/11/2018

Ngay sau Hội thảo Thiền phái Trúc Lâm đương đại, Thượng tọa Thích Tâm Vượng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Viện chủ Tổ đình Cổ Lễ, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo sáng tác bài thơ này kính gửi ông Trần Khánh Dư, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo.

 

TRẦN tâm làm việc đạo tâm

KHÁNH thành công đức quang lâm phúc dầy

DƯ âm vị lãnh đạo này

NGUYÊN là Vụ trưởng từ ngày lập ra (7/11-1981)

VỤ là Phật giáo an hòa

TRƯỞNG là dẫn đắt tăng già cần chuyên

PHẬT đạo ông rất thâm uyên

GIÁO lý ông vẫn thường xuyên miệt mài

GIÁM làm những việc đề tài

ĐỐC đôn các mảng trong ngoài chỉnh chu

TRUNG tâm kết nối khóa tu

TÂM thành kính trọng xuân thu nhớ về

BẢO cho con cháu mọi bề

TỒN tại hiếu kính đề huề gia phong

DI huấn bách tự minh tông

SẢN sinh vạn vật viên thông thực quyền

VĂN chương cách mạng đạo huyền

HOÁ sinh vạn ức vô biên cứu đời

TÔN nghiêm trân trọng từng lời

GIÁO dục truyền thống đời đời cháu con.

 

Thượng tọa Thích Tâm Vượng.

Các bài viết khác