TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu
Cơ sở dữ liệu chùa Việt

Trung Tâm

Tin tức

Thơ thiền

Kính tặng ông Trần Khánh Dư

Kính tặng ông Trần Khánh Dư

Ngày: 29/11/2018
Ngay sau Hội thảo Thiền phái Trúc Lâm đương đại, Thượng tọa Thích Tâm Vượng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó...

Xuất bản phẩm