TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Hệ thống cơ sở dữ liệu chùa Việt

TT Pháp danh Tên chùa Địa chỉ
31 Tỉnh Phú Thọ    
c1 Đại đức trụ trì Thích Thiền Diệu  Chùa Bảo Sái Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
36 Tỉnh Thanh Hóa    
c2 Đại đức Viện chủ Thích Thiện Thông  Chùa Sơn Phúc Thôn Hữu Lộc, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
37 Tỉnh Nghệ An    
c3 Ni sư trụ trì Thích nữ Diệu Nhẫn Chùa Cần Linh Khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
c4 Sư cô Thích nữ Quảng Tịnh Chùa Đức Sơn Xóm Nam Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
30 Tỉnh Quảng Trị    
c5 Sư cô trụ trì Thích nữ Hạnh Nhẫn  Chùa Chánh Giác Làng Nham Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
c6 Sư cô trụ trì Thích nữ Tịnh Quang Chùa Bửu Sơn Thôn Hà Xá, xã Hà Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
c7 Đại đức trụ trì Thích Vĩnh An  Chùa Thanh Long Thôn Lam Thủy, xã Hải Vinh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
c8 Sư cô trụ trì Thích nữ Hoàn Thanh Chùa Trâm Lý Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
c9 Trưởng ban Hộ tự Thích Tâm Quy Chùa Thâm Khê Thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
c10 Hòa thượng trụ trì Thích Thiện Tấn Chùa Cam Lộ Số 102 Cần Vương, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị
c11 Đại đức trụ trì Thích Minh Nhơn  Chùa Kim Sơn Xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
42 Thành phố Đà Nẵng    
c12 Thượng tọa trụ trì Thích Từ  Nguyện Chùa Báo Ân Số 2 Đặng Thùy Trâm, thành phố Đà Nẵng
45 Tỉnh Bình Định    
c13 Thượng tọa trụ trì Thích Nhuận Phước  Chùa Tư Lâm Thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
54 Tỉnh Lâm Đồng    
c14 Đại đức trụ trì Thích Trí Định Chùa Giác Hải Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
56 Tỉnh Tây Ninh    
c15 Đại đức trụ trì Thích Huệ Minh  Chùa Linh Bửu Số 17 Nguyễn Văn Tốt, khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
c16 Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Thanh  Chùa Phước Thành Xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
c17 Đại đức trụ trì Thích Nguyên Tấn Chùa Hiệp Long Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
57 Tỉnh Bình Dương    
c18 Đại đức trụ trì Thích Thiện An  Chùa Tân Hòa Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương