TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Một vài hình ảnh về Tọa đàm khoa học: Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam

Ngày: 18:23:10 26/06/2023

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2023, tại Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo tổ chức tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam. Tới dự tọa đàm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà văn, Chư Tôn Đức tăng ni, các tổ chức đơn vị… và một số phóng viên báo chí. Có gần 30 bài viết là những tham luận của các tác giả tham gia cuộc tọa đàm khoa học này. Tại Tọa đàm có 12 tác giả trình bày tham luận.

Khung cảnh Tọa đàm khoa Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam

 

Chủ tọa Tọa đàm khoa học: Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Khánh Dư, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo; Thượng tọa Tiến sĩ Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (từ phải sang).

 

Phát biểu chào mừng của Tiến sĩ Bùi Hữu Dược (bên phải), Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Ông Trần Khánh Dư, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo báo cáo Đề dẫn Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu (bên phải), Trưởng phòng Tín ngưỡng và các Tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Tiến sĩ Đinh Công Vỹ trình bày tham luận tại tọa đàm khoa học với chủ đề "Danh y Tuệ Tĩnh: Thời đại - Con người và tác phẩm".

 

Thành viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo cùng một số tác giả đã có bài viết gửi đến Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Nhà nghiên cứu Hoàng Khôi trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề "Tuệ Tĩnh - Ba giá trị của một nhân cách lớn".

 

Quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Y phương minh và cuộc đời của một Thiền sư thầy thuốc.

 

Nhà nghiên cứu Văn hóa Trần Đình Tuấn trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh, ứng viên Danh nhân đề nghị UNESCO vinh danh và tham dự lễ kỷ niệm 700 năm ngày sinh (1330-2030).

 

 Quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đình Liên trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Người viết bản "Tuyên ngôn độc lập Y tế đầu tiên" của Đại Việt, ông là ai?

 

Đại đức Thạc sĩ Thích Tâm Nguyện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Thiền sư Tuệ Tĩnh - Người đặt nền móng cho sự phát triển Tuệ Tĩnh đường hiện nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Dật sĩ Mạc Khải Tuân trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Ngài Tuệ Tĩnh nhân duyên từ cửa Phật đến danh hiệu Đại y Thiền sư Tổ Thánh Y học cổ truyền Việt Nam.

 

Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam nhận được sự quan tâm của các Thành viên của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo tới dự.

 

Đại đức Thạc sĩ Thích Thiện Thông, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Đại Danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh - Một cuộc đời hoằng pháp mang lại giá trị tinh thần trong đời sống thực tại kiến trúc cho nền Y học cổ truyền Việt Nam.

 

Nhà nghiên cứu Trần Diên Linh trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: Tuệ Tĩnh - Thiền sư Đại Danh y nhân vật lịch sử của những điều đặc biệt.

 

Quý vị đại biểu khách quý tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

 

Ông Trần Khánh Dư, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo đưa ra một vài kết luận liên quan đến những tham luận của các tác giả tại Tọa đàm khoa học Thiền sư - Đại Danh y Tuệ Tĩnh - Cuộc đời tu hành và sự nghiệp xây dựng nền y học cổ truyền Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị cuộc Tọa đàm khoa học này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, các Thành viên của Trung tâm... Qua đây, Trung tâm xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ về cơ sở vật chất cũng như sự quan tâm của các các bộ hiện đang công tác tại Ban, cùng các tổ chức, cá nhân đã có những ý kiến quý báu để cuộc Tọa đàm khoa học này thành công tốt đẹp cũng như các công việc tiếp theo của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo được viên mãn. Trân trọng cảm ơn Quý vị.

 

Bình Yên

Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo

Các bài viết khác