TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Vu Lan - báo Hiếu của đạo Phật với xã hội Việt Nam hiện nay

Ngày: 10:11:02 16/10/2017

Tọa đàm khoa học này được tổ chức vào tháng 7 năm 2015 tại chùa Tảo Sách, Hà Nội. Với 24 bài viết tham gia Tọa đàm của các tác giả đã đưa ra các giá trị của ngày lễ Vu Lan - báo Hiếu - một nét sinh hoạt tâm linh, là thể hiện “đạo Hiếu” của con người Việt Nam và cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 

 

 

Để mùa Vu Lan báo Hiếu của đạo Phật trở thành một ngày hội của Dân tộc thì những người con trong mỗi gia đình luôn hướng về cội nguồn, hiểu được ý nghĩa, đạo đức, nhân văn và thực hành là thể hiện truyền thống đạo lý, tập tục đáng quý của người Việt. Và hy vọng trong tương lai không xa ngày Rằm tháng bảy sẽ chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể.

Danh mục:

1. Ông Trần Khánh Dư, Đề dẫn Tọa đàm.

2. HT.TS. Thích Giác Toàn, Ngày của Mẹ và Lễ hội Vu-lan.

3. TT. Thích Tâm Vượng, Vai trò của lễ Vu lan - Báo hiếu, báo ân với đạo đức xã hội hôm nay.

 

4. TS. Lê Công Sự, Từ lễ Vu Lan nhìn về đạo Hiếu của dân tộc Việt.

 

5. Nhà nghiên cứu Trương Hải Cường, Giá trị văn hóa của lễ Vu Lan báo hiếu và lễ Xá tội vong nhân của người Việt.

 

6. TS. Phạm Huy Thông, Đạo Công giáo với đạo Hiếu của dân tộc Việt.

 

7. Ông Đặng Tài Tính, Vai trò của Lễ Vu Lan - Báo hiếu với đạo đức xã hội hiện nay.

 

8. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Hiếu gia - Hiếu làng - Hiếu nước tiến trình và giá trị. 

 

9. Ông Trần Diên Linh, Lễ Vu Lan - Báo hiếu giá trị đạo đức của Phật giáo cần được bảo tồn và phát huy.

 

10. Th.S. Lê Thị Cúc, Nghi thức cầu siêu trong rằm tháng bảy - từ quan niệm của Phật giáo đến thực hành hiện nay của người Việt ở Đồng bằng Bắc bộ.

 

11. Cư sỹ Trí Minh, Ngày lễ Vu Lan và tầm quan trọng của nó đối với việc xây dựng nhân cách đạo đức hiếu lễ của con người Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện nay. 

 

12. Ông Nguyễn Quang Khải, Nhân ngày Vu Lan suy nghĩ về đạo Hiếu thời nay.

 

13. HT. Thích Gia Quang, Lễ Vu Lan trong đời sống tâm linh người Việt.

 

14. PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Lễ Vu Lan từ phương diện văn hóa tôn giáo.

 

15. NCS. Bùi Hữu Dược, Vu Lan báo hiếu của đạo Phật với xã hội Việt Nam hiện nay.

 

16. Th.s. Sư cô Thích Đồng Hòa, Giáo dục Phật giáo về báo Hiếu.

 

17. PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh, Tết Trung Nguyên (Lễ Vu Lan Báo Hiếu): Một cái nhìn tổng thể.

 

18. Ông Lê Minh Khánh, Vu Lan - Lễ hội báo Hiếu, đôi điều suy nghĩ.

 

19. PGS.TS. Đặng Văn Bài và Th.S. Nguyễn Thị Thu Trang, Vu Lan Phật giáo - Ngày hội của tình yêu thương con người.

 

20. PGS.TS. Hoàng Thị Thơ, Vu Lan báo Hiếu - Một tiếp biến thành công của Phật giáo.

 

21. PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng, Từ tư tưởng của lễ Vu Lan đến tư tưởng của Lê Thánh Tông trong Thập giới cô hồn quốc ngữ văn và Nguyễn Du trong Văn tế thập loại chúng sinh. 

 

22. TT. Thích Nguyên Hạnh, "Thứ nhất tu nhà…

 

23. TS. TT. Thích Thanh Huân, Mối quan hệ giữa đạo Phật với tinh thần hiếu đạo trong truyền thống văn hóa Việt Nam; Thực trạng đạo đức xã hội và giải pháp.

 

24. PGS.TS. Đặng Thị Lan, Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức của lễ Vu Lan trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay. 

 

25. Ông Trần Khánh Dư, Kết luận và kiến nghị.

Bình Yên

Các bài viết khác