TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Lịch sử Phật giáo các nước theo hệ Nam truyền (Nam tông - Tiểu thừa)

Ngày: 14:16:57 13/11/2017

Cuốn sách "Lược sử Phật giáo các nước theo hệ Nam truyền (Nam tông - Tiểu thừa)" giới thiệu khái quát về Lịch sử Phật giáo ở những nước này là cuốn sách biên soạn công phu và đã được giới thiệu trên Bản tin Tôn giáo của Ban tôn giáo Chính phủ, nay tác giả đem hiệu đính bổ sung một số tư liệu cho đầy đủ thêm và in thành sách để giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Cuốn sách nhằm cung cấp những thông tin về sự du nhập, tồn tại và phát triển của hệ phái này ở các nước đến với những người làm công tác tôn giáo hoặc những người quan tâm đến Phật giáo hệ Nam truyền.

 

Phật giáo hệ Nam truyền ở các nước trên thế giới lại là những nước ở xung quanh, gần kề với nước ta, cũng là những nước trong khối ASEAN (Trừ Sri Lanka không nằm trong khối này) đều là những nước Phật giáo được coi là Quốc đạo, hoặc Hiến pháp của nước đó đã chính thức công nhận là Quốc đạo.

Phật giáo hệ Nam truyền hiện nay không chỉ nằm gọn trong khu vực những nước đã theo trước đây mà từ cuối thế kỷ XIX hệ phái Phật giáo này đã phát triển sang một số nước Âu - Mỹ và lại chính do một số học giả, trí thức ở nước này sau khi nghiên cứu giáo lý Nguyên thủy của Phật giáo đã sùng kính, tin theo rồi trở thành Phật tử xuất gia hoặc tại gia đem giáo lý về truyền bá ở chính quốc của mình, từ đó đã làm cho nhiều người tin theo, đặc biệt là hệ Nam truyền đang phát triển ở Mỹ theo gốc hệ Nam truyền từ Sri Lanka.

 

Cuốn sách giới thiệu khái quát về Lịch sử du nhập và phát triển của Phật giáo Nam truyền ở các nước, đồng thời không qua đó giới thiệu một số nét cơ bản về giáo nghĩa Phật giáo hệ Nam truyền, giúp cho người đọc hiểu được phần nào lý lẽ tại sao hệ phái này du nhập và phát triển ở một số nước Đông Nam Á, mà hiện nay đang được nhiều người Mỹ trân trọng đón nhận, tin theo trong khi đạo Tin lành là tôn giáo thịnh hành ở Mỹ.

 

Tuy vậy, một cuốn sách nhỏ này cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người cần tìm hiểu, nghiên cứu, mà cần có bổ sung trong những lần xuất bản tiếp theo.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Hà Nội, tháng 02 năm 2006

Ngô Yên Thi, Lời giới thiệu

(Trần Khánh Dư, Lược sử Phật giáo các nước theo hệ Nam truyền (Nam tông-Tiểu thừa, NXB Tôn giáo, 2010).

 

Mục lục:

Lời giới thiệu.

Giới thiệu khái quát về lịch sử Phật giáo Sri Lanka.

Giới thiệu khái quát về lịch sử Phật giáo Miến Điện.

Giới thiệu khái quát về lịch sử Phật giáo Lào.

Giới thiệu khái quát về lịch sử Phật giáo Thái Lan.

Giới thiệu khái quát về lịch sử Phật giáo Camphuchia.

Các bài viết khác