TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Vu Lan - báo Hiếu của đạo Phật với xã hội Việt Nam hiện nay

Ngày: 10:11:02 16/10/2017

Tọa đàm khoa học này được tổ chức vào tháng 7 năm 2015 tại chùa Tảo Sách, Hà Nội. Với 24 bài viết của các tác giả đã đưa ra các giá trị của ngày lễ Vu Lan - báo Hiếu - một nét sinh hoạt tâm linh, là thể hiện “đạo Hiếu” của con người Việt Nam và cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Để mùa Vu Lan báo Hiếu của đạo Phật trở thành một ngày hội của Dân tộc thì những người con trong mỗi gia đình luôn hướng về cội nguồn, hiểu được ý nghĩa, đạo đức, nhân văn và thực hành là thể hiện truyền thống đạo lý, tập tục đáng quý của người Việt. Và hy vọng trong tương lai không xa ngày Rằm tháng bảy sẽ chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể.

Bình Yên

Các bài viết khác