Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo

TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu
Cơ sở dữ liệu chùa Việt

Trung Tâm

Tin tức

Thơ thiền

Chùm thơ

Chùm thơ

Ngày: 08/10/2020
Giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (20-8) NHÂN nghĩa ai bằng đức thánh cha? TRÍ tài muôn thuở mãi âu ca DŨNG mãnh ngút trời câu "Sát...

Xuất bản phẩm

Contemporary Trúc Lâm Zen Sect

Contemporary Trúc Lâm Zen Sect

Ngày: 15/09/2020
The agenda of the seminar "The Contemporary Trúc Lâm Zen Sect" is now completed. After more than 3 hours of continuous working in a spirit of seriousness, urgency and excitement, 17 speeches were presented at the Conference...