Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo

TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu
Cơ sở dữ liệu chùa Việt

Bài viết

Văn hóa - Tôn giáo

Trung Tâm

Tin tức

Thơ thiền

Lãng đãng (13-26)

Lãng đãng (13-26)

Ngày: 28/12/2018
Mạc Khải Tuân tặng tụi tập Lãng Đãng vào cái thời điểm mà thơ ca đang nở rộ. Các câu lạc bộ thơ từ Hà Nội lan tỏa về đến các tỉnh, thi đua...

Xuất bản phẩm

Contemporary Trúc Lâm Zen Sect

Contemporary Trúc Lâm Zen Sect

Ngày: 15/09/2020
The agenda of the seminar "The Contemporary Trúc Lâm Zen Sect" is now completed. After more than 3 hours of continuous working in a spirit of seriousness, urgency and excitement, 17 speeches were presented at the Conference...