Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo

TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu
Cơ sở dữ liệu chùa Việt

Trung Tâm

Tin tức

Thơ thiền

35 năm Phương xứ hành

35 năm Phương xứ hành

Ngày: 29/12/2018
Tập thơ 35 năm Phương xứ hành của tác giả Trần Quê Hương ra mắt bạn đọc nhân Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2016). Tập...

Xuất bản phẩm