TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Hương xuân đất Phật

Ngày: 14:09:24 28/12/2018

Tập thơ Hương xuân đất Phật để kỷ niệm chuyến hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ từ ngày 02-17/02 ÂL (nhằm ngày 13-18/3/1994 do Viện Nguyên cứu Phật học Việt Nam tổ chức dưới dự hướng dẫn của nhị vị Trưởng lão: Hòa thượng Thích Minh Châu và Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

Với 41 bài thơ theo thể lục bát được Nxb Tổng hợp TPHCM ấn hành năm 2016, tác giả Trần Quê Hương hân hạnh gửi đến Quý bạn đọc.

 

a) Lục bát hành hương Phật tích

1. Tịnh xá Trung tâm

Trong hương khói tỏa bình minh,

Phật tử đỉnh ngự khai kinh nhiệm mầu.

Ngàn xưa những đến ngàn sau,

Đạo tràng che mát dạt dào lòng con.

 

2. Giảng đường Xá Lợi

Mỗi lời kinh, mỗi hạt cơm

Mỗi ngày là mỗi tâm hồn nở hoa

Trăm năm kết nụ châu sa

Như nuôi con lớn trên tòa lưu ly.

 

3. Thiền viện Vạn Hạnh

Duyên lành hiệp pháp từ bi

Thiền sư khai mở tân kỳ nước non

Ngàn năm xưa đẹp Thăng Long

Ngàn năm sau đẹp Sài Gòn hóa thân.

 

4. Phi trường Tân Sơn Nhất

Nghĩa đời nghĩa đạp tương lân

Tiễn thày đi nối bước chân thâm tình

Mong rằng ciễn xứa đăng trình

Gắng tìm gặp Phật thỉnh kinh chơn truyền.

 

5. Tận chín tầng mây

Đường trần sanh tử triền miên

Nay đường mây giữa chư thiên chín tầng

Phiêu hồng vạn dặm phù vân

Sắc không, không sắc cô ngần cõi hư.

 

6. Phi trường Bangkok

Ngày xưa đọc mấy trang thư

Ngày nay gặp gỡ như từ hôm qua

Chắp tay cung kính hiền hòa

Mua xuâ hương sắc nết na ai bì

(13/3/1994)

 

7. Thủ đô New Delhi

Đây rồi xứ Phật từ bi

Thiên nhiên một cõi hữu vi thanh bình

Cỏ cây hoa lá tươi xinh

Người cùng vạn vật "như mình với ta"

 

Từ lâu lòng cũng thiết tha

Một lần diện kiến dẫu xa nghìn trùng

Bay giờ thỏa nguyện tương phùng

Tây phương - Đông độ… vỡ tung tâm thiền.

 

8. Thăm Địa sứ quán

Việt Nam bao kiếp hương nguyền

Huyễn thân tứ đại là duyên phong trần

Vô thường trong cõi trầm luân

Mười phương tay bắt mặt mừng - Một phương.

 

9. Viếng mộ thánh Gandhi

Mỗi quê hương, mỗi niềm thương

Mỗi dân tộc, mỗi kiên cường uy linh

"Bất bạo động" thắng muôn binh

Đem về độc lập, hòa bình nước non

Người đời tôn tặng "Thánh nhân"

Sử xanh ghi đậm nét son bi hùng.

 

10. Cây Sứ tình thân (*)

Trên đời văn hóa là chung

Cây Sứ tưởng niệm, Bắc trồng nghĩa nhân

Nay cây Sứ đã cao tầng

Việt Nam - Ấn Độ tình thân ngút ngàn.

(* Bác Hồ trồng lưu niệm trong khuôn viên mộ Thánh Gandhi năm 1958.)

 

11. Bụi Tre thanh bình (*)

Thế gian bao cuộc thăng trầm

Hai quê hương vẫn âm thầm nương nhau

Tay trong tay, quyết giương cao

Hòa bình - độc lập hoàn cầu ước mơ.

(* Thủ tướng Phạm Văn Đồng trồng năm 1988)

 

12. K.S Kanishka (*)

Danh hiệu vua đẹp như thơ

Lo dân, lo nước dựng cờ nghìn thu

Dẫu muôn đời đáy mộ sâu

Danh thơm, sử rạng vẫn chào… Nishka

(14/3/1994)

(* Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Vua A-dục và vua Ca-nị-sắc-ca, được xem là hai nhà vua Phật tử, hết lòng hộ trì Phật pháp và kết tập kinh điển.

 

13. Thành phố Lucknow

Bụi mù bát ngát dặm xa

Đường về Phật quốc nở hoa trong lòng

Huyền Trang xưa - Sắc là không

Xuyên sơn thiên lý "cây Tùng" trước sân.

(15/3/1994)

 

13. Kushinagar

Câu-thi-na - cổ mà tân

Câu-thi-na Phật hiện thân Niết-bàn

"Chết mà sống" rực hào quang

Quá khứ, hiện tại… ẩn tàng độ sanh.

 

14. Chùa Linh Sơn

Linh Sơn xưa - Phật thuyết kinh

Linh Sơn nay - Phật hữu hình hóa duyên

Từ tâm đưa khách lên thuyền

Ngộ sanh liễu tử thoát miền trần ai.

 

15. Dòng sông xưa

Những ngày cuối Đức Như Lai

Hóa thân là cả hình hài ứng thân

Bệnh duyên ngũ uẩn xoay vần

Dòng sông xưa nước trong ngần thanh lương.

 

16. Dừng chân lần cuối

Ta bà rong ruổi ngàn phương

Công hạnh viên mãn vô thường tròn xong

Dùng chân tự hỏi thinh không

Chơn thường chợt lắng bụi hồn từ đây.

 

17. Phật ngự Niết-bàn

Đỉnh trầm vi diệu hương bay

Pháp thân hòa nhập sen đài vô ưu

Bất sanh bất diện chơn như

Thường lạc ngã tịnh thiên thu vĩnh hằng.

 

18. Sa-la song thọ

Nhân duyên hội ngộ nghiêm trang

Sa-la song thọ hoàng cõi tâm

Cúng dường công đức thậm thâm

Chúng sanh nhớ mãi bóng râm đạo tình.

 

19. Tháp tự nhiệm mầu

Êm đềm thăm thẳm thảm xanh

Rừng thiêng liêng, Tháp hó thành bảo châu

Phật ân vô lượng nhiệm màu

Mười phương đệ tử kinh cầu ngày đêm

(16-17/3/1994)

 

20. Thành phố Varanasi (Sarnath)

Hương xưa còn đọng chút nầy

Thành Ba-la-nại, vườn Nai thuở nào

Phật về phố thị trăng sao

Độ vua, độ cả công hầu, thứ dân.

 

21. Trung Hoa Phật tự

Nay con bước giữa hồng trần

Trung Hoa Phật tự mỗi lần náu nương

Đạo tình trong cõi nhiễu nhương

Thoạt như chơn thánh, thoạt dường chiêm bao.

 

22. Đại hùng bảo điện

Đại hùng bảo điện ngôi cao

Uy nghi Phật tổ thẳm sâu đạo vàng

Ba mươi hai tướng minh quang

Tám mơi vẻ đẹp truyền vang Ta-bà.

 

23. Phật Chuyển pháp luân

Pháp âm chơn ngữ nở hoa

Tam thiên eung động gần xa quay đầu

Vô thường, vô ngã… lao xao

Khổ, Tập, Diệt, Đạo nhiệm mầu cõi tâm.

 

24. Đạo tình pháp hữu

Một lời sống mãi ngàn năm

Bốn chân lý, pháp thậm thâm đạo tình

Năm anh em thắng vô minh

Đắc A-la-hán tâm linh ngời ngời.

 

25. Vườn Nai tiền kiếp

Bao nhiêu kiếp, bấy nhiêu lời

Trầm luân biển nghiệp luân hồi bấy nhiêu

Nai con, Nai mẹ… một chiều

Được Nai Chúa độ thoát triều tử sanh.

 

26. Vùng tháp uy nghiêm

Trùng trùng, điệp điệp vây quanh

Nền xưa tháp cũ cổ thành bể dâu

Hữu hình, hữu hoại một màu

Dấu rêu phong ẩn ngàn sau lối mòn.

 

27. Hoàng hôn tĩnh lặng

Trời chiều rũ bóng hoàng hôn

Nửa chìm trong nắng, nửa hờn tịch liêu

Thoảng nghe sương khói phòng kiều

Mùa xuân tĩnh lặng đìu hiu hương thiền.

(Vườn Nai xưa, 18/3/1994)

 

28. Sông Hằng (Ganga)

Từ vô tận đến vô biên

Hằng Hà Suối thành linh thiêng tuyệt vời

Thỉ chung nối tiếp bao đời

Thanh lương tịnh diệu độ người trầm luân.

 

29. Thị trấn Bodh - Gaya

Trời là cõi của thiên chân

Đất là cõi của nhân quần chúng sanh

Bodh - Gaya chốn thiện lành

Núi non u tịch… Phật hoành đạo xưa.

 

30. Việt Nam Phật Quốc tự

Ẩn mình nhẫn nại nắng mưa

Nương vùng đất Phật kế thừa pháp duyên

Việt Nam Phật Quốc tự… truyền

Mười phương tam bảo kết hiền ngàn sau.

 

31. Bồ-đề Đạo tràng

Thắng ma quân giữa rừng sâu

Bồ-đề sừng sững đêm thâu sáng ngời

Không thành đạo, quyết không rời

Kiên định chí nguyện, tực tươi tâm thiền

 

Phật là thày của nhân thiên

Phật là tối thắng, sạch phiền não không

Phật là thanh tịnh cõi lòng

Chánh đẳng, Chánh giác… ung dung đạo thành.

 

32. Tháp thiêng bất diệt

Bồ-đề cội gốc vô sanh

Tháp Thiêng bất diệt, an lành trần gian

Ngàn năm biểu tượng thiền quang

Như Kim Cang hiện đạp tràng Thế Tôn.

(Bồ-đề Đạo tràng, 20/3/1994)

 

b) Lục bát hành hương "Phù Tang"

33. Sài Gòn

Thoảng từ hương cúc, hương mai

Dấu xưa đất mẹ thương hoài ngàn năm

Đạo tình vi diệu thậm thâm

Quê hương là chốn nguồn tâm trở về.

 

34. Hồng Kông

Cất minh vạn dặm sơn khê

Trùng trùng điệp điệp bốn bề mây giăng

Kiếp phù du, mộng thế gian

Chợt đi, chợt đến mơ màng cõi không.

 

35. Đài Bắc

Dừng chân ngắm cảnh phiêu bồng

Giữa non nước với bụi hồng lung linh

Người về giã biệt tử sinh

Người đi nối dặm đăng trình mộng du.

 

36. Nagoya

Nagoya tự thiên thu

Tình người soi sáng sương mù trần ai

Nụ cười tươi bóng Như Lai

Nhơn duyên tương hội xây đài thiện tâm.

 

37. Kyoto

Phật mười phương tỏa pháp âm

Thiên Long, Thanh Thủy… hùng tâm vẫn là

Long An, Kim Các… ngân sa

Phật thương sanh chúng, Phật hòa nhân gian.

 

38. Osaka

Đường trần chùm nổi gian nan

Thoáng như nóng ngựa bên đàng thiên thai

Rừng phong mấy thuở u hoài

Chào Osaka nét trang đài phù tang.

 

39. Kobe

Khách từ xa đến nghiêm trang

Cúi đầu mặc niệm bàng hoàng thương tâm

Thiền môn Phật cũng lụy thầm (*)

Khóc Kobe, tựa thủy trầm dòng châu

(* Trong trận động đất ở Kobe vừa qua có 2 ngôi chùa bị hư sập)

 

40. Đại Phật Ngưu Cửu (*)

Con về nương bóng chơn thường

Ái Như Lai, ấm tình thương ngút ngàn

Di Đà bảo tượng sen vàng

Đại Phật Ngưu Cửu huy hoàng mười phương.

(* Tượng Phật cao 120m, cao nhất thế giới hiện nay)

 

41. Thành Điền Sơn (Narita)

Thành Điền Sơn phút vấn vương

Bóng chiều còn đọng bên hương tháp ngà

Đây chánh điện, đây linh gia

Đầy thần kiếm bối, đâu hoa nhiệm màu

 

Mai nầy bốn biển năm châu

Một giờ tri ngộ, một câu nghĩa tình

Pháp là diệu lý minh minh

Phật là Tâm, sáng lung linh Ta-bà

Mười phương một hạt châu sa

Châu sa một hạt chan hòa mười phương.

(Tháng 11/1995)

 

Trần Quê Hương

Các bài viết khác